Personen/Institutionen:

Personenindex:
Gefundene Objekte: 7.475
Objekttyp:
Zeitschriften/Hochschule/Artikel
Besitzende Institution / Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1999
Alternative Titel:
Stanisław Wyspiański : Charakterystyki literackie pisarzów polskich XVI. w. / Antoni Mazanowski. - Złoczów : nakładem Zuckerkandla
Stanisław Wyspiański: "Szkice krytyczne" / Jan Sten. - Lwów, 1906
Konstrukcya teatru Wyspiańskiego : "Krytyka", 1906 / Ortwin Ostap
Notatki i Uwagi : I. St. Wyspiańskiego "Lelewel" / Stanisław Lack. - Kraków, 1906
O malarskich dziełach Stanisława Wyspiańskiego / Tenże
Rozbiór dramatów Wyspiańskiego / Tenże
"Wesele" Stanisława Wyspiańnskiego / K. Missona. - Kołomyja, 1904
"Wyzwolenie" / Tenże. - Kołomyja, 1905
Idea przewodnia w dramatach Wyspiańskiego: "Wesele", "Wyzwolenie", "Akropolis" / Tadeusz Jaworski
"Hamlet" Wyspiańskiego / Stanisław Brzozowski
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution / Datengeber:
Biblioteka Jagiellońska
Zeit/Zeitraum:
1904-1906
Objekttyp:
Zeitschriften/Literatur-Kunst/Artikel
Besitzende Institution / Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
2008
Objekttyp:
Zeitschriften/Erziehung, Schul- und Bildungswesen/Artikel
Zeitschriften/Religionswissenschaften, Theologie/Artikel
Besitzende Institution / Datengeber:
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena
Zeit/Zeitraum:
1911
Alternative Titel:
The End of the Beginning
Das Ende vom Anfang
Objekttyp:
Theater/Aufführung
Besitzende Institution / Datengeber:
Landesarchiv Thüringen
Alternative Titel:
The End of the Beginning
Das Ende vom Anfang
Objekttyp:
Theater/Aufführung
Besitzende Institution / Datengeber:
Landesarchiv Thüringen
Alternative Titel:
The End of the Beginning
Das Ende vom Anfang
Objekttyp:
Theater/Aufführung
Besitzende Institution / Datengeber:
Landesarchiv Thüringen
Alternative Titel:
The End of the Beginning
Das Ende vom Anfang
Objekttyp:
Theater/Aufführung
Besitzende Institution / Datengeber:
Landesarchiv Thüringen
Alternative Titel:
The End of the Beginning
Das Ende vom Anfang
Objekttyp:
Theater/Aufführung
Besitzende Institution / Datengeber:
Landesarchiv Thüringen